Wysokie opłaty za kartę, wypłatę gotówki i wizytę w oddziale. Zmiany w bankach [10.07.2023]

Niemal wszystkie banki, w tym PKO BP, wprowadziły lub planują wprowadzenie zmian w swoich cennikach, co oznacza wzrost opłat dla klientów. Podwyżki dotyczą różnych aspektów usług bankowych, takich jak opłaty za karty, wypłaty gotówki z bankomatów oraz wpłaty i wypłaty w oddziałach.

Fot. Kraków w Pigułce

W przypadku PKO BP, wcześniejsze różnorodne opcje kont zostały ograniczone lub przekształcone w jedno PKO Konto za Zero. Konta te nie obciążają klientów opłatami, jeśli wykonają co najmniej pięć transakcji kartą lub poprzez BLIK. W przypadku niespełnienia tego wymogu, opłata za użytkowanie karty wynosi teraz 10 zł.

Ponadto, koszty zatwierdzania przelewów kartą kodów wzrosły o 50 groszy, a opłaty za korzystanie z bankomatów innych banków lub sieci bankomatowej wynoszą teraz 10 zł.

Podobne podwyżki wprowadziły także inne banki. BOŚ Bank zwiększył opłatę za prowadzenie konta z 6 zł do 9 zł, choć można jej uniknąć, wpłacając co najmniej 1500 zł. BNP Paribas podniósł opłaty za karty płatnicze, korzystanie z bankomatów i wpłaty oraz wypłaty w oddziałach.

Te zmiany w opłatach bankowych spotkały się z negatywnym odbiorem klientów, szczególnie w kontekście niskiego oprocentowania lokat długoterminowych. Wzrost kosztów może być podyktowany czynnikami takimi jak koszty operacyjne, regulacje, postęp technologiczny, dynamika rynkowa i inflacja.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]