Czas pożegnać papierosy: Polska ustala datę! [11.07.2023]

Polska postawiła kroki w kierunku tworzenia społeczeństwa wolnego od tytoniu, podążając za światowym trendem ograniczania szkód związanych z paleniem. Ogłoszono datę: do roku 2030 ma nastąpić eliminacja palenia.

Fot. Pixabay

Polska dąży do dołączenia do grona krajów, które przyjęły strategię endgame, czyli całkowitej eliminacji tytoniu z życia społecznego. Taką drogę obrały kraje takie jak Finlandia, Nowa Zelandia, Szkocja, Irlandia, Dania, Kanada i Szwecja, które stawiają sobie za cel zmniejszenie liczby palaczy do maksymalnie 5% populacji.

Inne podejście, znane jako strategia harm reduction (redukcja szkód), zostało przyjęte przez Wielką Brytanię i Francję. Ta strategia nie wyklucza palenia, ale dąży do eliminacji szkodliwych składników tytoniu, pozostawiając możliwość korzystania z nikotyny.

Strategia Polski koncentruje się na kilku kluczowych obszarach. Pierwszym z nich jest edukacja dotycząca szkodliwości palenia i jego wpływu na zdrowie, która zajmuje czołowe miejsce na liście priorytetów. Kampanie informacyjne i edukacyjne są skierowane do wszystkich grup społecznych, ze szczególnym naciskiem na młodzież.

Kolejnym elementem jest wsparcie dla osób chcących rzucić palenie poprzez zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy, w tym terapii nikotynowej. Długofalowe korzyści dla zdrowia publicznego będą wynikać zarówno z mniejszej liczby palaczy, jak i z redukcji chorób związanych z paleniem, a także zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej.

Całkowita eliminacja tytoniu ze społeczeństwa jest ambitnym celem, jednak Polska jest zdeterminowana, by podążać tą drogą. W kontekście globalnego trendu redukcji szkód związanych z paleniem, Polska jest gotowa podjąć to wyzwanie i zapewnić zdrowszą przyszłość dla wszystkich swoich obywateli.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]