Dostępne 500 mln zł. Masz dobry pomysł? Startuje proces aplikacyjny [11.07.2023

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) oferuje możliwość dofinansowania projektów z zakresu budowy i modernizacji inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Fot. Kraków w Pigułce

W ramach działania 2.3 FEnIKS Infrastruktura energetyczna, projektom typu budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (przesył) mogą zostać przyznane środki finansowe. Ważne jest, aby projekty przyczyniały się do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych.

Zgłoszone projekty powinny również mieć na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przesyłaniu energii elektrycznej, poprawę niezawodności dostaw energii oraz stworzenie lepszych warunków dla rozwoju elektromobilności. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i ogłosiło niekonkurencyjny nabór projektów do dofinansowania w ramach działania 2.3 Infrastruktura energetyczna.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane przez Operatora Systemu Przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wsparciem objęte będą inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury przesyłowej o najwyższych napięciach (NN) – 220 kV, 400 kV.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]