Kontrole i kary. Natychmiast odpowiedz na taki list! [16.07.2023]

Urzędy Skarbowe kierują do wybranych osób komunikaty, które określane są mianem „listów behawioralnych”. W przypadku otrzymania takiej korespondencji, konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań.

Fot. Kraków w Pigułce

Komunikaty te, wysyłane przez Urzędy Skarbowe, zawierają informacje o tym, że organ ten jest świadomy działalności prowadzonej przez adresatów, którzy nie odprowadzają z tego tytułu należnych podatków. Urzędy apelują do podatników o rzetelne wywiązanie się ze swoich zobowiązań, oczekując odpowiedzi na wysłane pismo. Osoby, które otrzymują list, powinny niezwłocznie odpowiedzieć, odnosząc się do przedstawionych zarzutów wyjaśniając sytuację. Brak reakcji może prowadzić do kontroli, a niezrealizowanie zobowiązania podatkowego jest związane z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Jak Urząd Skarbowy dowiedział się o działalności? Z Internetu

Zgodnie z informacjami podanymi przez „Rzeczpospolitą”, Urząd Skarbowy monitoruje aktywność w sieci, przeglądając media społecznościowe oraz internetowe aukcje. Następnie porównuje podane tam dane z rejestrem firm. Jeśli dane się zgadzają, nie ma problemu. Jeśli nie, śledztwo jest kontynuowane.

Wkrótce praca urzędów skarbowych stanie się łatwiejsza, dzięki wprowadzeniu nowej ustawy, która nakłada na portale e-commerce, takie jak Allegro, Vinted czy OLX, obowiązek przekazywania informacji o podatnikach, którzy prowadzą sprzedaż na większą skalę. Jeśli roczna suma transakcji wynosi co najmniej 2 tys. euro lub przeprowadzono 30 transakcji, platforma zacznie zbierać o tobie dane. Pierwsze skutki tych działań powinniśmy zobaczyć na początku przyszłego roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]