Startuje potężny program dofinansowań. Zgłoś wniosek o udział w podziale 400 mln złotych! [11.07.2023]

Oczekiwany z niecierpliwością, w końcu został ogłoszony pierwszy nabór na dofinansowanie projektów w sektorze kultury, jak również w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Od 1 sierpnia do 29 września istnieje możliwość składania wniosków o wsparcie na łączną sumę 400 mln zł.

Fot. Kraków w Pigułce

Projekty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie to:

Rozbudowa infrastruktury kultury (zarówno zabytkowej jak i nowoczesnej); Ochrona i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc dziedzictwa kulturowego. Podczas pierwszego etapu zostanie zbudowana nowoczesna infrastruktura kultury, która sprzyja aktywnemu udziałowi w życiu kulturalnym i społecznym. Zostały przewidziane inwestycje, które zwiększą komfort użytkowników oraz zapewnią bezpieczne warunki korzystania z oferty kulturalnej i edukacyjnej. Ważnym elementem jest także eliminacja barier dla osób ze specjalnymi potrzebami. Projekty istotne dla lokalnych społeczności również otrzymają dofinansowanie. Środki można przeznaczyć zarówno na edukację kulturalną, jak i na usuwanie barier, w tym architektonicznych.

Drugi obszar koncentruje się na zwiększaniu atrakcyjności najbardziej wartościowych zabytków i wzmacnianiu ich roli w społeczeństwie, poprzez lepsze dostosowanie do potrzeb turystyki. Zadania związane z nowoczesnymi technologiami, które ułatwią prezentację oferty obiektu, są również uwzględnione. Projekt w ramach tego obszaru nie może być izolowany, ale musi stanowić część większego przedsięwzięcia związanego z rozwojem gospodarczym, integracją społeczną, innowacjami społecznymi na poziomie kraju, regionu lub lokalnej społeczności.

Z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko będą finansowane prace konserwatorskie, restauratorskie, jak i budowlane, które obejmują rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, montaż czy remont. Fundusze Europejskie pomogą także w konserwacji zabytków ruchomych, zbiorów książek i eksponatów muzealnych, włącznie z ich digitalizacją.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]