1300 złotych dla Polaków. Kto dostaje nowe świadczenie pieniężne? [12.07.2023]

Zatwierdzono pozytywną opinię Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny dotyczącą nowego świadczenia wspierającego, które wkrótce może zostać przyznane osobom potrzebującym. Rząd opracował projekt ustawy, który określa wysokość tego świadczenia oraz grupę osób, które spełnią warunki do jego otrzymania.

Fot. Kraków w Pigułce

Według najnowszych informacji, ustalono, że świadczenie wspierające będzie wynosić nawet 1300 złotych miesięcznie. Ta kwota została określona w projekcie ustawy, jednak należy pamiętać, że może ulec zmianie w trakcie procesu legislacyjnego i przyjęcia ostatecznej wersji ustawy.

Projekt ustawy zakłada, że grupą osób uprawnionych do otrzymania świadczenia będą osoby niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia społecznego. Szczegółowe kryteria kwalifikacji zostaną ustalone w ramach przepisów wykonawczych do ustawy.

Wysokość przyznanego świadczenia będzie związana z wysokością renty socjalnej, a po waloryzacji w 2023 roku wynosi ona 1588,44 zł miesięcznie brutto.

W zależności od stopnia potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie wynosić od połowy wysokości renty socjalnej do dwukrotności tej renty.

Decyzje dotyczące ustalenia poziomu potrzeby wsparcia będą podejmowane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne.

Świadczenie wspierające będzie przysługiwać każdej osobie niepełnosprawnej, która otrzyma ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów, lub w przypadku dzieci do lat 3, co najmniej 1 punkt.

Ustawa przewiduje, że poszczególne grupy osób niepełnosprawnych, w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia, będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. Od 2024 roku świadczenie będzie wypłacane najpierw osobom niepełnosprawnym, które uzyskają największą liczbę punktów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]