Kwota popularnego świadczenia wzrosła do 3100 zł miesięcznie [12.07.2023]

Gdy choroba utrudnia Ci powrót do pracy i twoje świadczenie chorobowe jest bliskie wyczerpania, masz możliwość złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne. Od pierwszego lipca to świadczenie jest wyższe. Aplikację należy przesłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Fot. Kraków w Pigułce

Pracownicy otrzymują świadczenie chorobowe od swojego pracodawcy przez pierwsze 33 dni. Następnie, przez okres 182 dni lub 270 dni (w przypadku choroby z powodu gruźlicy lub ciąży), zasiłek chorobowy jest pokrywany przez ZUS.

Jednak, są sytuacje, kiedy pracownik potrzebuje więcej czasu na powrót do zdrowia. Wówczas, mają oni możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne, które można otrzymywać przez kolejne 12 miesięcy.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy, świadczenie jest wypłacane na poziomie 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. W kolejnych dziewięciu miesiącach, świadczenie wynosi 75% tej kwoty. Wyjątek stanowią kobiety w ciąży, które otrzymują 100% świadczenia. Podstawa zasiłku nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia minus około 13%. Do lipca minimalna podstawa wynosiła 3011,52 zł, ale od lipca wzrosła do 3106,44 zł.

Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć wniosek na formularzu ZNp-7 oraz dokumentację od lekarza orzecznika wraz z wywiadem zawodowym z miejsca zatrudnienia. Wszystko to można przekazać w biurze ZUS lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Warto zauważyć, że decyzja zostanie wydana w ciągu 60 dni, dlatego warto złożyć wniosek przed wygaśnięciem zasiłku chorobowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]