Dostępne dla Wszystkich: Ponad 1000 Złotych Miesięcznie, Bez Żadnych Warunków! [13.07.2023]

Nowy program, który ma potencjał na zasadnicze przemodelowanie naszej społecznej polityki, jest obecnie na etapie testowania. Pilot projektu bezwarunkowego dochodu podstawowego, gwarantującego co miesiąc 1300 złotych dla każdego obywatela, został właśnie uruchomiony. Głównym założeniem inicjatywy jest zapewnienie podstawowych środków do życia i eliminacja ubóstwa. Jak podaje portal edziecko.pl, w fazie testowej bierze udział dziewięć gmin ze Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, zlokalizowanych w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to model finansów publicznych z zakresu polityki społecznej, który zakłada wypłacanie identycznej, ustawowo ustalonej kwoty dla każdego obywatela, bez względu na jego sytuację finansową. Model ten nie wymaga od obywateli żadnych przeciwwartości ani płatności transferowych. BDP ma na celu gwarantować minimalne środki do życia, bez potrzeby posiadania innych dochodów czy korzystania z pomocy społecznej. To innowacyjna odpowiedź na problemy generowane przez automatyzację, która zagraża liczbie dostępnych miejsc pracy.

Według dostępnych informacji, bez względu na status zatrudnienia, każdy obywatel naszego kraju otrzymałby regularne świadczenie w wysokości 1300 złotych miesięcznie, co umożliwiłoby mu pokrycie podstawowych potrzeb. Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to forma wsparcia socjalnego, które jest przyznawane bez żadnych warunków, takich jak posiadanie zatrudnienia, osiąganie dochodów czy udział w szkoleniach.

Koncepcja bezwarunkowego dochodu podstawowego polega na zapewnieniu każdemu członkowi społeczeństwa dostatecznych środków finansowych na pokrycie podstawowych potrzeb, takich jak wyżywienie, mieszkanie, opieka medyczna i edukacja. BDP ma na celu gwarantowanie odpowiedniego standardu życia dla wszystkich, eliminując przeszkody stworzone przez ubóstwo i niedostatek.

Zwolennicy BDP twierdzą, że realizacja takiego programu przyniesie wiele korzyści społecznym, takich jak redukcja nierówności społecznych, poprawa poczucia bezpieczeństwa finansowego, promowanie mobilności społecznej, stymulowanie przedsiębiorczości i innowacji oraz uproszczenie systemów wsparcia społecznego, co przekłada się na obniżenie kosztów administracyjnych.

BDP ma wiele różnych form, różniących się między sobą wysokością świadczeń i sposobem ich finansowania. W niektórych krajach stosowane są różne formy BDP, a w innych są one testowane eksperymentalnie, jednak nigdzie jeszcze nie zostały w pełni wprowadzone na skalę globalną.

Chociaż decyzja o pełnym wdrożeniu programu jeszcze nie zapadła, to województwo warmińsko-mazurskie planuje już uruchomienie tego świadczenia w określonych rejonach. Przygotowania do uruchomienia programu zostały już zakończone, obecnie czeka się tylko na potrzebne środki finansowe.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]