Jest data końca palenia. Wtedy nie kupisz papierosów? [13.07.2023]

Pierwszy kraj w Europie wprowadza całkowity zakaz palenia i specjalne punkty, w których papierosy będą dostępne jedynie na podstawie recepty lub specjalnego zaświadczenia. Co ciekawe, w Polsce też ustalono datę końca palenia.

Fot. Kraków w Pigułce

Te kraje dążą do wyeliminowania palenia

Holandia podjęła odważne decyzje dotyczące zakazania palenia. Rozpoczynając od 1 lipca 2024 roku, sprzedaż papierosów w konwencjonalnych sklepach, automatach, pubach i innych lokalizacjach będzie zabroniona. To wpłynie na około 6,5 tys. miejsc sprzedaży. Papierosy i e-papierosy dostępne będą tylko w dedykowanych sklepach. Wizja kraju polega na umożliwieniu zakupu papierosów jedynie po uzyskaniu specjalnej zgody od lekarza, na podstawie recepty lub zaświadczenia. Celem jest stworzenie kraju całkowicie wolnego od tytoniu i pokolenia, które nie będzie miało doświadczenia z nałogiem. Ciekawym jest, że nawet indywidualne sklepy dołączają do tej inicjatywy. Niektóre z nich nie czekają na nowe regulacje i już teraz wycofują się ze sprzedaży produkty tytoniowe.

Z podobnymi kwestiami zmagają się Islandia i Nowa Zelandia. W Islandii, już w 2011 roku, rozważano całkowity zakaz palenia, ale ostatecznie zdecydowano się na drastyczne ograniczenie miejsc, gdzie jest to dozwolone. Tymczasem w Nowej Zelandii toczy się debata na temat ograniczenia palenia dla osób urodzonych po 2004 roku, co skutkowałoby tym, że nowe pokolenie nigdy nie sięgnęłoby po paczkę papierosów. Dodatkowo, rząd chce zmniejszyć ilość nikotyny w produktach tytoniowych, ograniczyć ilość miejsc, gdzie można palić i zwiększyć cenę papierosów.

Dużo państw stawie sobie za cel osiągnięcie statusu „państwa wolnego od tytoniu”

To oznacza, że mniej niż 5% obywateli będzie miało nałóg palenia. Jak informuje GIS, Polska postawiła sobie za cel rok 2030, ale patrząc na statystyki nie będzie to takie proste. Według badań CBOS i raportu WHO około 25 proc. populacji pali papierosy. Od 2010 roku obowiązuje zakaz palenia w miejscach publicznych, z wyjątkiem wyznaczonych stref, jednak w naszym kraju nie ma innych restrykcji.

To jednak ma się zmienić, bo już teraz rząd podjął pewne kroki, by zniechęcić Polaków do palenia. W nowelizacji ustawy o lekach pojawił się zapis, który nie występował w poprzednich projektach. Zakazano używania tytoniu mentolowego w papierosach, podgrzewaczach i tytoniu do samodzielnego skręcania. Nowe przepisy dotyczą nie tylko palaczy konwencjonalnych papierosów, ale także tych, którzy korzystają z podgrzewaczy tytoniu – coraz bardziej popularnej alternatywy, przez wielu uważanej za mniej szkodliwą.

Plan Ministerstwa Zdrowia przedstawiony przez Ministra Niedzielskiego, jest dość ambitny i zdecydowany. Wydaje się skupiać na trzech kluczowych obszarach: równości traktowania wszystkich produktów tytoniowych, zmienianiu dyrektywy antytytoniowej Unii Europejskiej i manipulowaniu cenami poprzez akcyzę.

  1. Nie ma ulgi dla alternatyw dla palenia tradycyjnych papierosów: Minister wyraźnie podkreśla, że wszelkie nowe produkty tytoniowe, takie jak e-papierosy, podgrzewacze tytoniu czy tytoń do samodzielnego skręcania, nie powinny być traktowane inaczej niż tradycyjne papierosy. To wyraźnie wskazuje na podejście, które skupia się na szkodliwości każdej formy konsumpcji tytoniu, a nie tylko na tradycyjnym paleniu.
  2. Zmiana dyrektywy antytytoniowej Unii Europejskiej: Polska chce zasugerować zmiany w dyrektywie antytytoniowej Unii Europejskiej. W szczególności, Ministerstwo Zdrowia chce zakazać tytoniu aromatyzowanego, co jest zgodne z ogólnym trendem ograniczania atrakcyjności produktów tytoniowych, zwłaszcza dla młodych osób.
  3. Manipulowanie cenami poprzez akcyzę: Ministerstwo planuje zwiększyć akcyzę na papierosy i e-papierosy, co zwiększy cenę tych produktów dla konsumentów. Ta strategia jest powszechnie stosowana na całym świecie i jest potwierdzona przez badania jako skuteczny sposób na zmniejszenie konsumpcji tytoniu.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]