Nowe świadczenie w Polsce: Kto otrzyma 1300 złotych? [14.07.2023]

Projekt ustawy opracowany przez rząd, który przewiduje wprowadzenie świadczenia wspierającego dla osób potrzebujących, otrzymał pozytywną opinię Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Zgodnie z najnowszymi informacjami, świadczenie to ma wynosić nawet 1300 złotych miesięcznie, z zastrzeżeniem, że kwota ta może ulec zmianie w trakcie procesu legislacyjnego.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Grupa osób, które będą kwalifikować się do otrzymania tego świadczenia, została określona w projekcie ustawy. Będą to osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia społecznego. Szczegółowe kryteria dotyczące kwalifikacji zostaną ustalone w przepisach wykonawczych do ustawy.

Wysokość przyznanego świadczenia będzie związana z wysokością renty socjalnej. W 2023 roku, po uwzględnieniu waloryzacji, renta socjalna wynosi 1588,44 złotych miesięcznie brutto. Świadczenie wspierające będzie przyznawane w zależności od stopnia potrzeby wsparcia, w wysokości od połowy wysokości renty socjalnej do dwukrotności tej renty.

Decyzje dotyczące poziomu potrzeby wsparcia będą podejmowane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne. Aby otrzymać świadczenie wspierające, osoba niepełnosprawna musi uzyskać ocenę, która określi poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów lub, w przypadku dzieci do lat 3, co najmniej 1 punkt.

Ustawa przewiduje, że poszczególne grupy osób niepełnosprawnych, zależnie od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia, będą stopniowo uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. Pierwszeństwo otrzymania świadczenia będą miały osoby niepełnosprawne, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, począwszy od 2024 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]