Ostrzeżenie: Twój sąsiad może cię zgłosić. Grozi ogromna kara! [13.07.2023]

Niewielu zdaje sobie sprawę, że palenie na balkonie może zostać uznane za naruszenie prawa, gdy sąsiedzi zgłaszają uciążliwe zapachy lub hałas. To obejmuje także spalanie różnych substancji.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Gdy mieszkaniec budynku pali na balkonie i wyrzuca niedopałki za balustradę, wtedy może zostać ukarany na podstawie art. 75 § 1 Kodeksu Wykroczeń:

Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany„.

W Polsce, zasadniczo samo palenie na balkonie nie jest karane, ale nie może być uciążliwe dla sąsiadów. Przepisy dotyczące tej kwestii zawarte są w artykule 144 Kodeksu Cywilnego:

Zakazanie immisji. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.”

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]