Przepisy uchwalone: popularne świadczenie teraz na poziomie 3100 zł [14.07.2023]

Jeśli jesteś chory i Twoje świadczenie chorobowe jest bliskie wyczerpania, masz możliwość złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne. Od pierwszego lipca jest ono wyższe. Wniosek taki należy przekazać do ZUS.

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Pracownik otrzymuje świadczenie chorobowe od pracodawcy przez okres 33 dni, po czym otrzymuje zasiłek chorobowy z ZUS przez 182 dni, lub 270 dni, jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub dotyczy kobiety w ciąży.

Istnieją jednak sytuacje, kiedy pracownik potrzebuje więcej czasu na powrót do zdrowia. W takich okolicznościach, można złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Takie świadczenie można otrzymywać przez dodatkowe 12 miesięcy.

Przez pierwsze trzy miesiące, świadczenie jest wypłacane w wysokości 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Następnie, przez kolejne 9 miesięcy, wynosi ono 75% tej kwoty. Wyjątkiem są tutaj kobiety w ciąży, które otrzymują 100% świadczenia. Podstawa zasiłku nie może być niższa od wynagrodzenia ustawowego pomniejszonego o około 13%. Do lipca minimalna podstawa wynosiła 3011,52 zł, ale od lipca wzrośnie do 3106,44 zł.

Wniosek na formularzu ZNp-7 oraz dokumentację lekarską wraz z wywiadem zawodowym z miejsca pracy składa się w oddziale ZUS lub za pośrednictwem PUE ZUS. Warto podkreślić, że decyzja zostanie wydana w ciągu 60 dni, dlatego zaleca się złożenie dokumentów przed upływem zasiłku chorobowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]