Przygotujcie się na Masowe Audyty: Każdy Zostanie Sprawdzony [13.07.2023]

Zaplanowane zmiany w przepisach umożliwią Urzędom Skarbowym przeprowadzanie audytów każdego biznesu i przedsiębiorstwa bez konieczności wizytacji. Dodatkowo, nowe regulacje będą miały wpływ na osoby korzystające z platform sprzedażowych, takich jak Allegro, OLX czy Vinted.

Fot. Shutterstock

Obecnie, audyty podatkowe są przeprowadzane na zasadzie selekcji. Inspektorzy mają również prawo dostępu do kont bankowych podatników, co ułatwia proces kontroli. Jednak od połowy przyszłego roku, większość podmiotów nie będzie w stanie uniknąć przeprowadzenia kontroli.

Zmiany prawne i nowy system na horyzoncie

Zmiany w prawie, mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego, przewidują wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 roku. KSeF będzie to system informatyczny o zasięgu ogólnokrajowym, który umożliwi tworzenie, archiwizację i przesyłanie elektronicznych faktur. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie projektu, celem KSeF jest efektywniejsza analiza i weryfikacja organów podatkowych, co ma utrudnić działalność przestępczą i nadużycia.

Wprowadzenie KSeF będzie wymagać instalacji specjalistycznego oprogramowania, a jakiekolwiek błędy w fakturach mogą skutkować nałożeniem sankcji przez urząd skarbowy. Przewiduje się surowe kary również za wystawianie faktur poza systemem. Według informacji z money.pl, kary te mogą wynosić 100% wartości podatku z faktury lub 18,7% całkowitej wartości faktury.

Eksperci prognozują, że istnieje ryzyko nałożenia kar na przedsiębiorców np. za błędy techniczne uniemożliwiające prawidłowe wystawienie faktur lub prowadzące do wystawienia nieprawidłowych faktur. Firmy takie jak Volvo Polska i Amerykańska Izba Handlowa, które zostały przytoczone przez money.pl, wyrażają obawy dotyczące potencjalnego obciążenia, jakie nowy system może wprowadzić dla przedsiębiorców.

Sprzedaż na Allegro, Vinted czy OLX? Przygotuj się na weryfikację

Nowe przepisy, które już obowiązują, nakładają obowiązek platformom e-commerce, takim jak Allegro, Vinted czy OLX, rejestracji i raportowania sprzedawców przekraczających określony próg liczby transakcji lub wartości sprzedaży. Jest to wynikiem dyrektywy DAC7, którą Polska ma obowiązek wdrożyć. W praktyce oznacza to, że osoba prowadząca sprzedaż przez internet na większą skalę musi zarejestrować działalność gospodarczą i odprowadzać podatki od swoich dochodów. Dzięki temu, sprzedaż, odbiorca i kwota zostaną udokumentowane.

Oczywiście, sprzedaż na tych platformach np. niepotrzebnych ubrań nadal będzie możliwa. Nie będą musieli raportować sprzedawcy, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji lub których łączna wartość sprzedaży nie przekroczyła 2 tys. euro.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]