Rozpoczęto intensywne kontrole domowe z możliwością nałożenia kar do 10 tys. zł [13.07.2023]

Rozpoczęto kontrolowanie przez pracowników służb wodociągowych. Za naruszenia przepisów grożą kary sięgające nawet 10 tys. zł.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości ma obowiązek podłączenia jej do miejskiej sieci kanalizacyjnej, jeśli taka jest dostępna. W przypadku braku takiej możliwości, konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego zbiornika na nieczystości, na przykład szamba. Równocześnie, wymagane jest podpisanie umowy dotyczącej wywozu odpadów. Nieprzestrzeganie tych postanowień może skutkować nałożeniem kary finansowej. To jednak nie wszystko.

Właściciel nieruchomości jest również odpowiedzialny za właściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Innymi słowy, jeśli nieruchomość zbiera wodę za pomocą rynien, konieczne jest skuteczne odprowadzenie jej. Istnieje kilka możliwości realizacji tego obowiązku, takich jak instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika na deszczówkę. Zabronione jest wprowadzanie tych wód do miejskiej kanalizacji, ponieważ może to prowadzić do powodzi lub innych niepożądanych skutków.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Za niezastosowanie się do tego przepisu grożą surowe kary finansowe, nawet do 10 tys. zł. Pracownicy kanalizacji przeprowadzają kontrolę i sprawdzają w jaki sposób wody opadowe są odprowadzane. Kontroli można spodziewać się w każdym czasie, szczególnie teraz, gdy opady i burze mogą być intensywne.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]