Zapomniałeś o tym? Możesz zapłacić 72 tys. zł kary [13.07.2023]

Od 1 lipca kary wzrosły za sprawą podniesienia płacy minimalnej. Za to przestępstwo będzie Wam teraz groziło nawet 72 tys.

Fot. Shutterstock

To wszystko jest efektem wzrostu płacy minimalnej. Tak duże kary mogą zostać nałożone na osoby, które na przykład nie złożą w terminie deklaracji podatkowej.

Od początku roku najniższe wynagrodzenie wzrosło do 3490 zł, co stanowi wzrost o 480 zł w porównaniu do poprzedniego roku. 1 lipca płaca minimalna wzrosła o kolejne o 110 zł, co podniosło ją do 3600 zł. W sumie płace wzrosły o 19,6 proc. w stosunku do roku 2022. To ma znaczenie w kontekście kalkulacji kar, ponieważ wiele z nich oblicza się na podstawie minimalnej płacy.

Co więcej, minimalne wynagrodzenie wpływa również na rozróżnienie między wykroczeniem podatkowym, a przestępstwem. W ubiegłym roku granicą była kwota 15 050 zł. Od 1 stycznia wynosiła ona 17 450 zł, a od 1 lipca wzrosła do 18 tys. zł. To oznacza, że jeżeli Wasze zobowiązania są mniejsze od tej kwoty, są traktowane jako wykroczenie, ale jeśli przekraczają tę wartość, stają się już przestępstwem.

W przypadku wykroczenia podlega się karze grzywny, natomiast za przestępstwo, oprócz grzywny, karą jest pozbawienie wolności. Od lipca 2023 roku grzywna wynosi od 360 zł do aż 72 tys. zł. W związku z tym, niezłożenie PIT w terminie może skutkować nałożeniem na Ciebie takiej kary.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]