Groźba Grzywny do 10 tys. zł: Rozpoczęły się Wielkoskalowe Inspekcje, Kontrolerów Nie Można Odmówić Wstępu [14.07.2023]

Ruszyły kontrole przeprowadzane przez pracowników sektora wodno-kanalizacyjnego, które mogą skutkować finansowymi konsekwencjami sięgającymi aż do 10 tys. zł.

fot. Pixabay

Zgodnie z przepisami prawa, jeżeli nieruchomość znajduje się na terenie z dostępem do sieci kanalizacyjnej, obowiązkiem właściciela jest połączenie jej z tym systemem. Jeżeli kanalizacja miejska jest niedostępna, właściciel musi zorganizować własne szambo i zawrzeć umowę na wywóz nieczystości. Brak takiej umowy może skutkować nałożeniem kary finansowej. Ale obowiązki nie kończą się tutaj.

Dodatkowo, właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia prawidłowego zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi. Innymi słowy, jeśli nieruchomość zbiera wodę, na przykład za pomocą rynien, musi ona być odpowiednio odprowadzana. Istnieje wiele rozwiązań do zarządzania tym problemem. Popularne są małe oczyszczalnie ścieków czy zbiorniki na deszczówkę. Nie jest dozwolone wprowadzać tych wód do systemu kanalizacyjnego, gdyż może to prowadzić do różnego rodzaju komplikacji, w tym podtopień.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Nieprzestrzeganie tego artykułu może skutkować nałożeniem surowych kar finansowych, aż do 10 tys. zł. Pracownicy odpowiedzialni za kanalizację wykonują kontrole w celu sprawdzenia, czy wody opadowe są odprowadzane w odpowiedni sposób. Należy być przygotowanym na takie kontrole w każdym momencie, zwłaszcza w okresach, gdy występują intensywne opady i burze.

Ponadto, kontrolerzy mogą też sprawdzić, co właściciel posesji robi z szambem, o ile takowe posiada. Jeżeli nie jest podpisana umowa z firmą wywożącą nieczystości, właściciel posesji może zapłacić karę, nawet 5 tys. zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]