Informacje o Wycofywaniu Banknotów! Dowiedz się, które Stracą Ważność i Gdzie Dokonać Ich Wymiany! [14.07.2023]

Nie wszyscy są świadomi, że każdy z nas ma obowiązek wymieniać banknoty. Istotne jest, aby rozpoznać banknoty, które tracą swoją ważność i potrzebują wymiany, oraz wiedzieć, gdzie można je wymienić. Jeśli mamy banknoty, które są uszkodzone lub zniszczone, nasza odpowiedzialność to zorganizować ich wymianę.

Fot. Shutterstock

Niezbędne jest prawidłowe zabezpieczenie uszkodzonych banknotów, aby zapobiec dalszemu ich zniszczeniu. W przypadku banknotów rozdzielonych na części, zaleca się ich połączenie przezroczystą taśmą, jeśli to jest możliwe. Banknoty i monety, które uległy zniszczeniu, uszkodzeniu lub zużyciu i są wydawane przez Narodowy Bank Polski, mogą być łatwo wymienione w dowolnym banku w Polsce.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, banki mają obowiązek wymieniać uszkodzone banknoty, pod warunkiem, że przetrwało ponad 45% ich pierwotnej powierzchni w jednym kawałku i możliwe jest określenie ich wartości nominalnej. Jeśli banknot ma od 45 do 75% pierwotnej powierzchni, będzie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej. Banknot, który ma więcej niż 75% powierzchni, jak również jest przerwany lub poplamiony, będzie wymieniony na pełną wartość nominalną.

Jeżeli chodzi o monety, generalna zasada mówi, że wymieniane są monety lub ich części (rdzeń i pierścień) z uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasady wymiany uszkodzonych lub zużytych środków płatniczych są szczegółowo opisane w zarządzeniu Prezesa NBP nr 31/2013. Treść tego zarządzenia jest dostępna poniżej, a formularze dokumentów stosowanych podczas wymiany są zawarte w tym zarządzeniu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]