Korzystne zmiany w dodatku finansowym – teraz można otrzymać kilkaset złotych miesięcznie! [14.07.2023]

Popularny dodatek finansowy został podniesiony z 481,97 zł na miesiąc do 553,30 zł. Aby otrzymać ten dodatek, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Fot. Kraków w Pigułce

Po najnowszej aktualizacji, dodatek dla sieroty zupełnej wynosi teraz 553,30 zł miesięcznie. Można się o niego ubiegać w dowolnym wieku, nawet jeśli matka nie żyje, a ojciec jest nieznany.

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w instytucji rodzinnej. Dołączone dokumenty powinny zawierać:

  • Formularz wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej,
  • Dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców,
  • Dokument potwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, w którym nie ma informacji o ojcu.

Jeśli otrzymujesz rentę rodziną i Twoi rodzice nie żyją, możesz otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej.

Możesz również otrzymać ten dodatek, jeśli pobierasz rentę rodziną po zmarłej matce, a ojciec jest nieznany.

Wysokość dodatku jest stała, ale podlega rocznej waloryzacji (wraz z rentą rodziną).

Należy pamiętać, że dodatek jest wypłacany każdej sierocie zupełnej, niezależnie od liczby innych uprawnionych do tej samej renty rodzinnej.

Podstawą prawną jest Artykuł 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504.).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]