Potężna inwestycja w Polsce: do rozdania dotacje o wartości 500 mln zł [14.07.2023]

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) oferują możliwość dofinansowania projektów z zakresu budowy i modernizacji inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Szczególnie zachęca się do zgłaszania projektów, które przyczynią się do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Wnioski o dofinansowanie mogą składać Operator Systemu Przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., który jest odpowiedzialny za przesył energii elektrycznej na terenie Polski.

Projekty objęte wsparciem muszą koncentrować się na budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury przesyłowej o najwyższych napięciach, czyli 220 kV i 400 kV. Główne cele projektów obejmują zwiększenie efektywności energetycznej w przesyłaniu energii elektrycznej, poprawę niezawodności dostaw energii oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju elektromobilności.

Program FEnIKS jest prowadzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Działanie 2.3 Infrastruktura energetyczna, obejmujące budowę i modernizację inteligentnej sieci elektroenergetycznej, stanowi jeden z elementów programu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]