Właściciele zwierząt, pamiętajcie o tym ważnym obowiązku! Kara finansowa w przypadku niedopełnienia wynosi 1000 zł! [14.07.2023]

Trzymając zwierzęta w domu, wiele osób czerpie nie tylko przyjemność, ale także radość. Jednak razem z przywilejami, jakie daje posiadanie zwierzaka, idzie również odpowiedzialność. Jeśli właściciel nie będzie ostrożny, może ponieść wysokie kary.

Fot. Pixabay

Właściciele zwierząt domowych muszą pamiętać o swoim obowiązku i nie dopuszczać do sytuacji, w których ich podopieczny mógłby stanowić zagrożenie dla innych. W niniejszym artykule omówimy konsekwencje prawne nieodpowiedzialnego postępowania podczas trzymania zwierzęcia.

Trzymanie zwierząt domowych to nie tylko przyjemność i towarzystwo, ale także ogromna odpowiedzialność. Pominięcie drobnych szczegółów może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla zwierzęcia, jak i dla jego właściciela.

Artykuł 77 Kodeksu Wykroczeń reguluje tę kwestię:

Niezachowywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

§ 1.
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2.
Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.
Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]