Zmiany w ZUS. Nowy system wypłat zasiłków spotyka się z entuzjastyczną reakcją [14.07.2023]

Od 26 kwietnia, wskutek zmian w Kodeksie pracy, następują modyfikacje w zakresie świadczeń macierzyńskich i chorobowych.

Fot. Shutterstock

  1. Przysługujący zasiłek macierzyński na czas urlopu rodzicielskiego zostaje przedłużony. 1.1 W sytuacji narodzin lub adopcji dziecka Zasiłek macierzyński na czas urlopu rodzicielskiego jest przekazywany przez okres ustalony w przepisach Kodeksu pracy jako czas urlopu rodzicielskiego. W wyniku wydłużenia tego okresu, wydłuża się również czas, na który przysługuje zasiłek.

Tabela poniżej przedstawia zależność pomiędzy długością wypłaty zasiłku macierzyńskiego a liczbą dzieci urodzonych podczas jednego porodu lub przyjętych na wychowanie.

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu rodzicielskiego Liczba dzieci urodzonych w jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie
41 tygodni 1
43 tygodnie 2 lub więcej
38 tygodni w specyficznych sytuacjach opisanych niżej

Zasiłek jest wypłacany przez 38 tygodni, gdy:

  • rodzinie zastępczej (profesjonalnej) zostaje powierzone dziecko do lat 7 (lub do 10 lat, jeśli obowiązek szkolny dziecka został odroczone),
  • osoba ubezpieczona przyjmuje na wychowanie dziecko do lat 14 i wnioskuje o rozpoczęcie postępowania adopcyjnego.

1.2 W przypadku narodzin lub adopcji dziecka posiadającego zaświadczenie zgodnie z ustawą „Za życiem”

Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu rodzicielskiego zgodnie z ustawą „Za życiem” Liczba dzieci urodzonych w jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie
65 tygodni 1
67 tygodni 2 lub więcej
62 tygodnie w specyficznych sytuacjach opisanych niżej

Zasiłek jest wypłacany przez 62 tygodnie, gdy:

  • rodzinie zastępczej (profesjonalnej) zostaje powierzone dziecko do lat 7 (lub do 10 lat, jeśli obowiązek szkolny dziecka został odroczone),
  • osoba ubezpieczona przyjmuje na wychowanie dziecko do lat 14 i wnioskuje o rozpoczęcie postępowania adopcyjnego.

O zaświadczeniu z ustawy „Za życiem” Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba zagrażająca życiu dziecka, które pojawiły się w okresie prenatalnym lub podczas porodu (opisane w art. 4 ust. 2 pkt 2–4 ustawy), potwierdza specjalista w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej (art. 4 ust. 3 ustawy).

Aby otrzymać zasiłek macierzyński na określonych warunkach, musisz dostarczyć oświadczenie, że dziecko posiada takie zaświadczenie (jak to opisano w art. 4 ust. 3 ustawy „Za życiem”).

Ważne! Z określonej ilości urlopu rodzicielskiego każdy z pracowników – rodziców dziecka – ma prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Tego prawa nie można przenieść na drugiego rodzica. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 ty… Kodeksu pracy, nie wykorzystuje się do skrócenia okresu, na jaki była lub jest wydłużona ochrona przedemisyjna pracownika z tytułu korzystania z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej, ubezpieczonemu, który w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do 26 kwietnia 2023 r. miał prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu, przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w wymiarze określonym w art. 1821a i art. 183 ustawy zmieniającej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Taką osobę traktuje się jak osobę uprawnioną do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w okresie, na który udzielono jej urlopu rodzicielskiego, albo jego części, na podstawie przepisów Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu, oraz na okres nie wykorzystanego urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w art. 1821a § 4 pkt 1 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem, że zasiłek przysługuje na okres nie dłuższy niż do dnia, w którym dziecko skończy 14 lat.

Dodatkowo, na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy zmieniającej, ubezpieczonemu, który w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do 26 kwietnia 2023 r. miał prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu, przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy w dotychczasowym brzmieniu, z zastrzeżeniem, że zasiłek przysługuje na okres nie dłuższy niż do dnia, w którym dziecko skończy 14 lat.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]