ZUS wypłaca setki milionów – czy Twoje konto również zasilą te środki? [14.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłacił przedsiębiorcom ponad 300 mln zł jako zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Fot. Kraków w Pigułce

W ubiegłym tygodniu wypłacono 60 mln zł, a dzisiaj przekazano kolejną transzę w wysokości 256 mln zł, co łącznie daje już kwotę przekraczającą 316 mln zł. ZUS przygotowuje kolejne transze wypłat.

Zwrot nadpłaty dotyczył sytuacji, w której przedsiębiorca opłacił roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wyższej kwocie niż ustalona. Termin składania wniosków o zwrot nadpłaconej składki minął 5 czerwca. Wniosek był automatycznie generowany i udostępniany na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

ZUS przekazuje nadpłatę na rachunek bankowy płatnika składek najpóźniej do 3 sierpnia. Starają się, aby środki te jak najszybciej trafiały na konta przedsiębiorców. Jeśli płatnik składek nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty do 5 czerwca 2023 r. i nie posiada zaległości z tytułu składek lub niewłaściwie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek najpóźniej do końca 2023 r.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]