Dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie! Sposób na zwiększenie dochodów finansowych! [15.07.2023]

Po najnowszej aktualizacji, popularny dodatek finansowy dla sierot zupełnych został zwiększony z kwoty 481,97 zł na miesiąc do 553,30 zł. Aby skorzystać z tego dodatku, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Fot. Shutterstock

Zgodnie z nowymi zasadami, każda osoba, niezależnie od wieku, może aplikować o ten dodatek, nawet jeśli nie ma już matki i nieznana jest tożsamość ojca.

Procedura składania wniosku jest prosta. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w instytucji opiekuńczej. Wymagane dokumenty to formularz wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej, dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców oraz dokument potwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, który nie zawiera informacji o ojcu.

Jeśli otrzymujesz rentę rodziną i obaj Twoi rodzice nie żyją, możesz ubiegać się o ten dodatek dla sieroty zupełnej.

Dodatkowo, jeśli pobierasz rentę rodziną po zmarłej matce, a tożsamość ojca jest nieznana, również masz prawo do otrzymania tego dodatku.

Warto zaznaczyć, że wysokość dodatku jest ustalana i podlega corocznej waloryzacji, wraz z rentą rodziną.

Należy podkreślić, że dodatek jest wypłacany każdej sierocie zupełnej, niezależnie od liczby innych uprawnionych sierot zupełnych w przypadku tej samej renty rodzinnej.

Artykuł 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504) stanowi podstawę prawna w tym zakresie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]