Miażdżące wyniki inspekcji w mieszkaniach. Blisko 35 tysięcy osób zostało ukaranych [15.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) podejmuje zdecydowane działania w celu zwalczania nieetycznego postępowania swoich pracowników, którzy nieprawidłowo korzystają z zaświadczeń o niezdolności do pracy. Skutkiem tych działań jest ukaranie już tysięcy osób. Kary nakładane są w różnych formach, począwszy od ograniczenia świadczenia aż do całkowitego odebrania go. Wielu z tych osób traci również pracę, a niektóre napotykają na problemy prawne.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku, ZUS przeprowadził imponującą liczbę 117,2 tysiąca kontroli zwolnień lekarskich. Według informacji money.pl, wydano 7,8 tysiąca decyzji, które skutkowały wstrzymaniem dalszych wypłat zasiłków chorobowych. Suma wstrzymanych świadczeń wyniosła 6,8 miliona złotych. Ponadto, ZUS obniżył świadczenia dla 26,9 tysiąca osób, łącznie kwotą ponad 38 milionów złotych.

Proces kontroli przeprowadzany jest w następujący sposób: na początku specjalny algorytm przeprowadza selekcję osób podlegających kontroli. Algorytm ten identyfikuje potencjalne przypadki nadużyć, analizując aktywność osób często korzystających z zwolnień lekarskich lub odwiedzających wielu lekarzy. Następnie, wybierane są losowo osoby do kontroli.

Wiele razy kontrolujący nie muszą fizycznie odwiedzać miejsc zamieszkania pracowników. Kontrola może być przeprowadzana poprzez przeglądanie profili w mediach społecznościowych, gdzie niektórzy użytkownicy chwalą się na przykład wakacjami, remontem domu lub dodatkową pracą dla innego pracodawcy. Oczywiście, ZUS przeprowadza także tradycyjne kontrole w miejscach zamieszkania osób korzystających ze świadczeń.

Przeciętny Polak korzysta ze zwolnień lekarskich przez około 20 dni w ciągu roku. Jednak istnieją osoby, które specjalizują się w nieuczciwym wyłudzaniu świadczeń od ZUS i pracodawców, często zmieniając miejsce zatrudnienia i wykorzystując długie okresy zwolnień. Chociaż kilka lat temu było to łatwiejsze, obecnie liczba takich przypadków maleje, ponieważ kontrole stają się coraz bardziej skuteczne.

Warto zauważyć, że ZUS monitoruje nie tylko pracowników, ale także lekarzy, którzy wystawiają zaświadczenia o niezdolności do pracy w podejrzany sposób. Zdarzały się przypadki, gdy lekarze przez długi okres nie wypisywali żadnych zwolnień, a następnie w ciągu jednego dnia wystawiali ich dużą liczbę.

Osoby, które zostaną uznane za oszustów przez ZUS, poniosą poważne konsekwencje. Mogą one obejmować cofnięcie świadczenia i zobowiązanie do zwrotu już otrzymanych środków, utratę pracy oraz wszczęcie postępowania karnego.

W 2022 roku w Polsce wystawiono 27 milionów zwolnień lekarskich. Najczęstsze przyczyny zwolnień to choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego, a także zaburzenia psychiczne i zachowania. Według danych ZUS, przytoczonych przez money.pl, głównym powodem wystawiania zaświadczeń lekarskich były „reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]