Nowe możliwości finansowe – otrzymaj dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie dzięki ulepszonemu programowi! [15.07.2023]

Popularny dodatek finansowy został zwiększony z kwoty 481,97 zł na miesiąc do 553,30 zł. Aby otrzymać ten dodatek, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Po najnowszej aktualizacji, dodatek dla sieroty zupełnej wynosi teraz 553,30 zł miesięcznie. Bez względu na wiek, osoby mogą ubiegać się o ten dodatek, nawet jeśli nie mają żyjącej matki i nieznane jest tożsamość ojca.

Aby złożyć wniosek, można osobiście udać się do instytucji rodzinnej lub skorzystać z upoważnionej osoby. Dołączone dokumenty to:

Formularz wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej.
Dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców.
Dokument potwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, który nie zawiera informacji o ojcu.
Jeśli otrzymujesz rentę rodziną i Twoi rodzice nie żyją, masz prawo ubiegać się o dodatek dla sieroty zupełnej.

Dodatkowo, jeśli pobierasz rentę rodziną po zmarłej matce, a tożsamość ojca jest nieznana, również możesz otrzymać ten dodatek.

Wartość dodatku jest ustalona i podlega rocznej waloryzacji (razem z rentą rodziną).

Należy pamiętać, że dodatek jest wypłacany dla każdej sieroty zupełnej, niezależnie od liczby uprawnionych sierot zupełnych do tej samej renty rodzinnej.

Podstawą prawną dla tego dodatku jest Artykuł 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504.).

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]