Palacze w Polsce bez możliwości zakupu papierosów. Podano datę [15.07.2023]

W kontekście światowego trendu zmierzającego do ograniczenia negatywnych skutków palenia tytoniu, Polska podjęła odważne działania, mające na celu stworzenie społeczeństwa wolnego od tytoniu. Określono datę, do której ma nastąpić wyeliminowanie palenia do roku 2030.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Polska dąży do dołączenia do grona krajów, które przyjęły strategię „endgame” – czyli całkowitej eliminacji tytoniu z życia społecznego. Przykładami takich państw są Finlandia, Nowa Zelandia, Szkocja, Irlandia, Dania, Kanada i Szwecja. W ramach tej strategii, kraje te dążą do ograniczenia liczby palaczy do maksymalnie 5% populacji.

Inną podejścią, przyjętą przez Wielką Brytanię i Francję, jest strategia „harm reduction” – czyli redukcji szkód. Ta strategia nie zakłada całkowitej abstynencji, lecz zmierza do wyeliminowania szkodliwych składników tytoniu, pozwalając palaczom na przyjmowanie nikotyny w inny sposób.

Strategia Polski koncentruje się na kilku kluczowych obszarach. Przede wszystkim, priorytetem jest edukacja na temat szkodliwości palenia i jego negatywnego wpływu na zdrowie. Kampanie informacyjne i edukacyjne są skierowane do różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Kolejnym elementem jest wspieranie osób pragnących rzucić palenie poprzez zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy, w tym terapii nikotynowej. Przyszłość zdrowia publicznego będzie korzystać nie tylko z mniejszej liczby palaczy, ale także z ograniczenia chorób związanych z paleniem i związanych z nimi kosztów opieki zdrowotnej.

Całkowita eliminacja tytoniu ze społeczeństwa jest niewątpliwie ambitnym celem, jednak Polska jest zdeterminowana, by podjąć to wyzwanie. W kontekście globalnego ruchu dążącego do redukcji szkód związanych z paleniem, Polska jest gotowa na podjęcie tego wyzwania i stworzenie zdrowszej przyszłości dla wszystkich swoich obywateli.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]