Rusza program dofinansowań z pulą 400 mln złotych. Dowiedz się, gdzie składać wniosek! [15.07.2023]

Ogłoszono długo oczekiwany pierwszy nabór wniosków na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury oraz w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Termin składania wniosków to od 1 sierpnia do 29 września, a całość dostępnych środków wynosi 400 mln zł.

Fot. Kraków w Pigułce

Rodzaje projektów, które mogą liczyć na wsparcie, to:

  1. Modernizacja infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej),
  2. Ochrona i poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc dziedzictwa kulturowego.

Pod pierwszym punktem znajdują się projekty stworzenia nowoczesnej infrastruktury kultury, promującej aktywne zaangażowanie w kulturę i społeczność. Fundusze zapewnią wsparcie dla inwestycji gwarantujących komfort i bezpieczeństwo dla użytkowników usług kulturalnych i edukacyjnych. Znaczący nacisk zostanie położony na usunięcie barier utrudniających dostęp do kultury dla osób z różnymi potrzebami. Dofinansowanie obejmie również miejsca ważne dla lokalnych społeczności, a środki można wykorzystać na edukację kulturalną oraz eliminację wszelkiego rodzaju barier, w tym architektonicznych.

Drugim obszarem jest poprawa atrakcyjności najbardziej wartościowych zabytków, zwiększenie ich roli w społeczeństwie przez lepsze dostosowanie do potrzeb turystów. Dofinansowanie obejmie również nowoczesne technologie umożliwiające lepszą prezentację oferty obiektu. Projekt realizowany w tym obszarze powinien być częścią szerszej inicjatywy związanej z rozwojem gospodarczym, integracją społeczną lub innowacjami społecznymi na szczeblu kraju, regionu lub społeczności lokalnej.

Działania związane z konserwacją i restauracją, a także prace budowlane związane z rozbudową, nadbudową, przebudową, montażem lub remontem, będą finansowane z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Fundusze Europejskie będą również wspierać prace konserwatorskie dotyczące zabytków ruchomych, księgozbiorów i muzealiów, w tym ich digitalizację.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]