Urząd Skarbowy wprowadza zmiany: potężne kary na horyzoncie! [15.07.2023]

Od następnego roku każdy dokument elektroniczny o sprzedaży będzie dostępny dla urzędników podatkowych w czasie rzeczywistym. Firmy, które zanotują błędy lub spróbują obejść ten system, muszą liczyć się z rygorem sankcji. Wielu przedsiębiorców wyraża obawę, że władze podatkowe skupią swoje działania na nacisku finansowym, a nie na ściganiu oszustw podatkowych. Tymczasem Ministerstwo Finansów stara się rozwiać te obawy.

Fot. Kraków w Pigułce

Z początkiem nowego roku, każda faktura cyfrowa będzie natychmiast dostępna dla pracowników urzędu podatkowego. Przedsiębiorstwa, które zanotują nieścisłości lub podejmą próby oszukiwania systemu, muszą być gotowe na surowe konsekwencje. Niektóre firmy obawiają się, że agencje podatkowe mogą skupić się na nakładaniu na nich finansowych ciężarów, zamiast koncentrować swoje siły na wykrywaniu oszustw podatkowych. Jednak Ministerstwo Finansów próbuje przeciwdziałać tym obawom.

Możliwe kary są bardzo wysokie. Przedsiębiorcy, którzy nie zarejestrują swojej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) lub zrobią to niewłaściwie, mogą być zmuszeni do zapłacenia kary równej 100% wartości podatku od faktury lub 18,7% całkowitej wartości faktury.

W Sejmie, pod koniec maja, odbyła się pierwsza debata nad rządowym projektem ustawy dotyczącej podatku od towarów i usług, znanym jako ustawa o VAT. W ramach tej ustawy, od 1 lipca 2024 roku, wszystkie firmy będą zobowiązane do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

W ramach procesu uszczelniania systemu podatkowego, wprowadzone zostają różne środki mające na celu zapobieganie uchylaniu się od płacenia podatków oraz zwalczaniu przestępstw podatkowych. Jest to kluczowe dla zapewnienia, że wszystkie podmioty, zarówno osoby fizyczne, jak i firmy, dokładają sprawiedliwy wkład do budżetu państwa.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]