Bezwarunkowy dochód podstawowy w Polsce. 1000 złotych miesięcznie bez kryteriów dochodowych! [16.07.2023]

Nowe rozwiązanie przyniesie istotne zmiany w polityce społecznej naszego kraju. Zdecydowano się na pilotażowe wdrożenie bezwarunkowego dochodu podstawowego, który zapewni każdemu obywatelowi miesięczną kwotę 1300 złotych. Głównym celem tego programu jest zagwarantowanie obywatelom środków do utrzymania oraz eliminacja ubóstwa. Według informacji serwisu edziecko.pl, dziewięć gmin z północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, należących do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, weźmie udział w fazie testowej tego nowego programu.

Fot. Kraków w Pigułce

Bezwarunkowy dochód podstawowy (BDP) to społeczno-polityczny model finansów publicznych, który zakłada równą, ustawowo ustaloną kwotę pieniędzy dla każdego obywatela, niezależnie od jego sytuacji materialnej. Nie wymaga się od obywatela żadnych wzajemnych świadczeń ani płatności transferowych. BDP ma na celu zapewnienie minimalnych warunków egzystencji bez konieczności posiadania innych źródeł dochodu czy korzystania z pomocy społecznej. Ta inicjatywa ma odpowiedzieć na wyzwania wynikające z automatyzacji, która może zastąpić większość prac wykonywanych przez ludzi.

Decyzja o wprowadzeniu tego rozwiązania została już podjęta. Pilotaż miałby być wprowadzony w woj. warmińsko-mazurskim. Wszystkie niezbędne przygotowania zostały już zrealizowane, oczekuje się teraz jedynie na środki finansowe potrzebne do rozpoczęcia programu. Początkowo start programu miał odbyć się w marcu 2023, ale odłożono go ze względu na wysoką inflację.

Główną ideą bezwarunkowego dochodu podstawowego jest zapewnienie każdemu członkowi społeczeństwa wystarczających środków pieniężnych, aby zaspokoić podstawowe potrzeby, takie jak żywność, mieszkanie, opieka zdrowotna i edukacja. BDP ma na celu zagwarantowanie godziwego standardu życia dla wszystkich, eliminując bariery ubóstwa i niedostatku.

Zwolennicy BDP argumentują, że wprowadzenie tego rodzaju świadczenia może przynieść wiele korzyści społeczeństwu, takich jak zmniejszenie nierówności społecznych, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa finansowego, promowanie mobilności społecznej, zachęcanie do przedsiębiorczości i innowacji oraz uproszczenie systemów pomocy społecznej, co skutkuje obniżeniem kosztów administracyjnych.

Istnieje wiele wariantów bezwarunkowego dochodu podstawowego, różniących się wysokością świadczenia i sposobem finansowania programu. Obecnie BDP jest stosowane w różnych formach w niektórych krajach i jest eksperymentalnie testowane w innych, jednak nie ma jeszcze powszechnego zastosowania na skalę globalną.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]