Energetyka z ogromnym wsparciem – 500 mln złotych dofinansowania, rozpoczęto nabór [16.07.2023]

Projekty z zakresu budowy i modernizacji inteligentnej sieci elektroenergetycznej mogą uzyskać dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Fot. Pixabay / Kraków w Pigułce

Uruchomiono niekonkurencyjny nabór projektów do dofinansowania z działania 2.3 FEnIKS Infrastruktura energetyczna, typ projektu: budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (przesył).

Aby ubiegać się o wsparcie, wnioski mogą składać Operator Systemu Przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wsparciem objęte będą inwestycje w budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury przesyłowej najwyższych napięć (NN) – 220kV, 400kV.

Ważne jest, aby zgłaszane projekty przyczyniały się do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych (OZE), podnosiły efektywność energetyczną przesyłu energii elektrycznej, zwiększały niezawodność dostaw energii oraz tworzyły lepsze warunki rozwoju elektromobilności.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]