Wsparcie pieniężne do 1300 złotych: Kto spełnia kryteria? [16.07.2023]

Projekt ustawy opracowany przez rząd przewiduje wprowadzenie świadczenia wspierającego dla osób potrzebujących, które otrzymało pozytywną opinię Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Według najnowszych informacji, wysokość tego świadczenia ma wynosić nawet 1300 złotych miesięcznie, zgodnie z pierwotnym projektem ustawy. Należy jednak pamiętać, że kwota ta może ulec zmianie w trakcie procedowania i ostatecznego przyjęcia ustawy.

Fot. Kraków w Pigułce

Projekt ustawy określa również grupę osób, które będą kwalifikować się do otrzymania tego świadczenia. Będą to osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia społecznego. Szczegółowe kryteria kwalifikacji zostaną ustalone w przepisach wykonawczych do ustawy.

Wysokość świadczenia wspierającego będzie zależna od wysokości renty socjalnej, która po waloryzacji wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto w 2023 roku. Przyznana kwota świadczenia będzie mieścić się w przedziale od połowy wysokości renty socjalnej do dwukrotności tej renty, zależnie od poziomu potrzeby wsparcia.

Decyzje dotyczące ustalenia poziomu potrzeby wsparcia będą podejmowane przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie wniosków składanych przez osoby niepełnosprawne. Osoba niepełnosprawna musi uzyskać ocenę ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 70 punktów lub, w przypadku dzieci do lat 3, co najmniej 1 punkt, aby otrzymać świadczenie wspierające.

Ustawa przewiduje, że grupy osób niepełnosprawnych otrzymają prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach, w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia. Pierwszeństwo będą miały osoby niepełnosprawne, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, począwszy od 2024 roku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]