Wysokie ceny zaskakują kierowców. Tak drogo nie było nigdy [16.07.2023]

W Polsce i w wielu innych krajach posiadanie ważnego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowe dla właścicieli samochodów. Ubezpieczenie OC chroni finansowo właściciela w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim w wyniku kolizji lub wypadku. Niemniej jednak, nie wszyscy właściciele pojazdów zdają sobie sprawę z powagi tego obowiązku oraz konsekwencji, jakie niesie za sobą jego zaniedbanie. W tym artykule omówimy kary, jakie grożą za brak ubezpieczenia OC w Polsce.

Fot. Shutterstock

Zgodnie z przepisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz regulacjami Ubezpieczycielskiego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (PBUK), każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek posiadać polisę ubezpieczenia OC. Celem tego obowiązku jest zapewnienie ochrony przed odpowiedzialnością prawną za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Kary finansowe za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku dla samochodów osobowych przedstawiają się w następujący sposób:

  1. Nieposiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w okresie od 1 do 3 dni skutkuje karą w wysokości 1440 zł (w porównaniu do wcześniejszych 1369 zł).
  2. W przypadku braku ubezpieczenia OC przez 4 do 14 dni, nałożona kara wynosi 3600 zł (wcześniej było to 3490 zł).
  3. Jeżeli samochód nie jest ubezpieczony przez ponad 14 dni, naliczana jest kara w wysokości 7200 zł (wcześniej wynosiła 6980 zł).

Posiadanie ubezpieczenia OC nie tylko jest obowiązkiem prawnym, ale również stanowi istotny element ochrony finansowej dla każdego właściciela pojazdu. Brak tego ubezpieczenia może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. Dlatego ważne jest pamiętać o terminowym opłacaniu składki OC, aby uniknąć niepotrzebnych problemów i kosztów.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]