Niektórzy seniorzy stracą dokumenty. Będą musieli udać sie na badania [17.07.2023]

Unia Europejska planuje wprowadzić nowe ograniczenia mające na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych wśród osób starszych. W związku z tym istnieje możliwość odebrania im prawa jazdy.

Fot. Pixabay

Pomimo, że statystyki policyjne wykazują, że kierowcy powyżej 60. roku życia powodują najmniej wypadków, Unia Europejska skupia się na tej grupie.

Dane wskazują, że wskaźnik osób odpowiedzialnych za wypadki w tej grupie wiekowej wynosi 3,49 na 10 tysięcy osób, podczas gdy w grupie wiekowej 18-24 lat wynosi aż 13,77. Decyzja Unii Europejskiej na podstawie tych statystyk może budzić pewne zaskoczenie.

Zaplanowane działania obejmują obowiązkową wymianę prawa jazdy dla kierowców w wieku 70 lat co 5 lat. Po tym okresie, kierowcy będą musieli przejść testy, aby ocenić ich zdolność do prowadzenia pojazdów. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do ich zdolności lub nie poddadzą się testom, prawo jazdy może zostać im odebrane. Unia Europejska nie precyzuje rodzaju badań czy testów, pozostawiając to w gestii poszczególnych państw członkowskich.

Dodatkowo, reforma ma dotyczyć także innych kierowców. Okres ważności prawa jazdy wyniósłby 15 lat, a dokument ten w całej Unii Europejskiej miałby charakter cyfrowy, co ułatwiłoby jego wymianę.

Sytuacja w innych krajach

Warto również wspomnieć, że w niektórych krajach Unii Europejskiej już istnieją podobne przepisy dotyczące badań zdolności do prowadzenia pojazdów dla kierowców starszych, takie jak Niemcy, Francja i Włochy:

  1. Niemcy: W Niemczech istnieje obowiązek regularnego badania zdolności do prowadzenia pojazdów dla kierowców powyżej 70. roku życia. Badanie medyczne i test psychotechniczny są wymagane co 3 lata.
  2. Francja: We Francji również istnieje system badania zdolności dla kierowców seniorów. Kierowcy powyżej 70. roku życia muszą co 2 lata przedstawiać zaświadczenie od lekarza potwierdzające ich zdolność do prowadzenia pojazdów.
  3. Włochy: Włochy mają system badania zdolności dla kierowców starszych. Osoby powyżej 80. roku życia muszą co 2 lata przystępować do badania medycznego i psychotechnicznego.

Sytuacja w Polsce

Obecnie, w Polsce kierowcy nie muszą przechodzić żadnych dodatkowych badań niezależnie od ich wieku. Prawo jazdy bezterminowe, jak sama nazwa wskazuje obowiązuje bezterminowo i choć może być wymieniane ze względu np. na zmianę wzoru, uprawnienia nie mogą być cofnięte. Wyjątkiem jest np. utrata uprawnień w wyniku przekroczenia punktów karnych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]