Przygotujcie Się na Masowe Inspekcje: Każdy Będzie Sprawdzony [17.07.2023]

Przyszłe przepisy umożliwią Urzędom Skarbowym przeprowadzanie audytów wszystkich firm i przedsiębiorstw bez konieczności fizycznej wizyty. Te nowe regulacje będą miały również wpływ na osoby korzystające z platform sprzedażowych, takich jak Allegro, OLX czy Vinted.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Obecnie audyty podatkowe są przeprowadzane w sposób selektywny. Inspektorzy mają również prawo dostępu do kont bankowych podatników, co ułatwia przeprowadzanie kontroli. Jednak od połowy przyszłego roku, większość firm nie będzie mogła uniknąć kontroli.

Powodem tych zmian jest wprowadzenie nowych przepisów mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Od 1 lipca 2024 roku, zostanie uruchomiony Krajowy System e-Faktur (KSeF). Jest to ogólnokrajowy system informatyczny służący do tworzenia, archiwizacji i przesyłania elektronicznych faktur. Jak wynika z informacji na stronie projektu, „Spowoduje to bardziej efektywną analizę i weryfikację przez organy podatkowe, co utrudni przestępcom i nadużyciom”.

Wprowadzenie KSeF wiąże się jednak z koniecznością zainstalowania specjalistycznego oprogramowania, a każdy błąd na fakturze może skutkować nałożeniem sankcji przez urząd skarbowy. Przewidziane są również surowe kary za wystawianie faktur poza systemem. Zgodnie z informacjami money.pl, kary mogą wynosić 100% wartości podatku z faktury lub 18,7% całkowitej wartości faktury.

Eksperci przewidują, że istnieje ryzyko nałożenia kar na przedsiębiorców za błędy techniczne uniemożliwiające poprawne wystawienie faktury lub prowadzące do wystawienia faktury w nieprawidłowy sposób. Firmy takie jak Volvo Polska i Amerykańska Izba Handlowa, które zostały zacytowane przez money.pl, wyrażają obawy dotyczące potencjalnego obciążenia, jakie nowy system może wprowadzić dla przedsiębiorców.

Jeśli sprzedajesz coś na platformach takich jak Allegro, Vinted czy OLX, powinieneś być przygotowany na weryfikację. Nowe przepisy nakładają obowiązek na platformy e-commerce, aby raportować i rejestrować sprzedawców, którzy przekraczają określony próg liczby transakcji lub wartości sprzedaży. Jest to wynikiem dyrektywy DAC7, którą Polska ma obowiązek wdrożyć. W praktyce oznacza to, że osoba sprzedająca na dużą skalę przez internet powinna zarejestrować działalność gospodarczą i odprowadzać podatki od swoich dochodów. Dzięki temu, sprzedaż, odbiorca i kwota zostaną udokumentowane.

Oczywiście, sprzedaż np. nieużywanych ubrań na tych platformach nie jest zabroniona. Nie muszą raportować sprzedawcy, którzy w ciągu roku dokonali mniej niż 30 transakcji lub których łączna wartość sprzedaży nie przekroczyła 2 tysięcy euro.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]