większone wsparcie finansowe – dodatek się powiększa, a ty możesz dostawać kilkaset złotych co miesiąc! [17.07.2023]

Popularny dodatek finansowy został podniesiony z 481,97 zł na miesiąc do 553,30 zł. Aby otrzymać ten dodatek, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Fot. Kraków w Pigułce

Po najnowszej aktualizacji, dodatek dla sieroty zupełnej wynosi teraz 553,30 zł miesięcznie. Istnieje możliwość składania wniosków o ten dodatek przez osoby w każdym wieku, nawet jeśli matka nie żyje, a tożsamość ojca nie jest znana.

Aplikowanie o ten dodatek jest możliwe w dowolnym momencie osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w instytucji rodzinnej. Dołączone dokumenty powinny obejmować:

Formularz wniosku o dodatek dla sieroty zupełnej.
Dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców.
Dokument potwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, który nie zawiera informacji o ojcu.
Jeśli otrzymujesz rentę rodziną i Twoi rodzice nie żyją, możesz ubiegać się o dodatek dla sieroty zupełnej. Dodatkowo, jeśli pobierasz rentę rodziną po zmarłej matce, a tożsamość ojca jest nieznana, również możesz spełniać warunki do otrzymania tego dodatku.

Wysokość dodatku jest stała, ale podlega corocznej waloryzacji, która dotyczy również renty rodzinnej.

Warto zauważyć, że dodatek jest wypłacany każdej sierocie zupełnej, niezależnie od liczby uprawnionych sierot zupełnych otrzymujących tę samą rentę rodziną.

Artykuł 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 504) stanowi podstawę prawną dla tego dodatku.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]