Zobacz stan konta: Powinna już wpłynąć suma 3600 zł od ZUS! [17.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wypłatę świadczeń kompensacyjnych. Przeciętna suma to aż 3600 zł, ale istnieją określone kryteria, które muszą być spełnione, aby je uzyskać.

Fot. Kraków w Pigułce

Świadczenia kompensacyjne są ekwiwalentem emerytur pomostowych dla nauczycieli.

Kwalifikują się do nich nauczyciele, którzy posiadają 30 lat stażu pracy, z czego przynajmniej 20 lat jako nauczyciel. Dodatkowo, kobiety muszą mieć co najmniej 55 lat, a mężczyźni – 60 lat.

Istnieje również inne kluczowe kryterium. Jak informuje Interia, nauczyciele korzystający ze świadczenia kompensacyjnego nie mogą być zatrudnieni w przedszkolu, szkole czy ośrodku. Możliwe jest jednak zatrudnienie w oddziale przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]