Fiskus wkracza z potężnym uderzeniem! Wielkie kontrole na horyzoncie! [18.07.2023]

Niedługo każdy przedsiębiorca i firma będzie poddawany weryfikacji przez Urzędy Skarbowe bez konieczności przeprowadzania kontroli na miejscu. Nowe przepisy, które już obowiązują, dotyczą także sprzedawców na platformach takich jak Allegro, OLX czy Vinted.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Kontrole skarbowe będą jeszcze bardziej powszechne

Wkrótce wchodzące w życie zmiany przewidują uszczelnienie systemu podatkowego poprzez uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) 1 lipca 2024 roku. Ten ogólnokrajowy system informatyczny będzie służył do tworzenia, archiwizacji i przesyłania elektronicznych faktur. Dzięki temu organy podatkowe będą miały efektywniejszą możliwość analizy i weryfikacji, co utrudni działalność przestępcom i oszustom.

Niemniej jednak, wdrożenie KSeF wymaga instalacji specjalistycznego oprogramowania, a nawet drobne błędy w fakturach mogą skutkować surowymi sankcjami ze strony urzędu skarbowego. Są również przewidziane surowe kary za wystawianie faktur poza systemem, sięgające 100% wartości podatku lub 18,7% całkowitej wartości faktury.

Przedsiębiorcy obawiają się konsekwencji

Eksperci przewidują, że przedsiębiorcy będą narażeni na kary z powodu błędów technicznych, które mogą uniemożliwić prawidłowe wystawienie faktury lub spowodować jej niepoprawność. Firmy, takie jak Volvo Polska i Amerykańska Izba Handlowa, wyrażają obawy dotyczące obciążeń, jakie mogą wyniknąć z nowego systemu.

Sprzedawcy na platformach Allegro, Vinted i OLX również pod lupą

Nowe przepisy, które już obowiązują, nakładają obowiązek raportowania i rejestracji sprzedawców na platformach e-commerce, takich jak Allegro, Vinted czy OLX, którzy przekraczają określony próg liczby transakcji lub wartości sprzedaży. Jest to skutek unijnej dyrektywy DAC7, którą Polska musi wdrożyć. Oznacza to, że sprzedawcy, którzy prowadzą sprzedaż internetową na większą skalę, muszą zarejestrować działalność gospodarczą i opłacać podatki od swoich przychodów. Dzięki temu dokumentowane będą transakcje, ich wartość i adresaci.

Oczywiście, sprzedaż drobnych przedmiotów na tych platformach, jak niepotrzebne bluzki, nie będzie podlegać obowiązkowi raportowania. Sprzedawcy, którzy w ciągu roku zawarli mniej niż 30 transakcji lub nie przekroczyli kwoty 2 tysięcy euro, nie będą objęci tymi przepisami.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]