Program wsparcia finansowego dla Polaków: Rozszerzony Zasiłek Specjalny [18.07.2023]

Pracownicy, którzy posiadają ubezpieczenie i doświadczają zmniejszenia swoich zarobków z powodu udziału w programach mających na celu rehabilitację zawodową, prowadzonych przez centra zakładowe lub międzyzakładowe, mają prawo do otrzymania stosownego wsparcia finansowego.

Fot. Kraków w Pigułce

To samo dotyczy pracowników, którzy z powodów zdrowotnych zostali przeniesieni na inne stanowiska pracy w ramach tego samego pracodawcy i wymagają dostosowania swojego miejsca pracy do swoich możliwości adaptacyjnych lub potrzeb szkoleniowych. Decyzje dotyczące konieczności podjęcia rehabilitacji zawodowej są podejmowane przez regionalne ośrodki medycyny pracy lub lekarzy orzeczniczych ZUS.

Wsparcie finansowe jest udzielane w formie świadczeń rekompensacyjnych na czas trwania procesu rehabilitacji zawodowej, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące. Prawo do otrzymania tych świadczeń wygasa po zakończeniu rehabilitacji i przeniesieniu pracownika na nowe stanowisko lub gdy stan zdrowia pracownika nie uzasadnia dalszej rehabilitacji.

Kwota świadczenia jest obliczana jako różnica między średnim miesięcznym wynagrodzeniem z ostatnich 12 miesięcy a płacą otrzymywaną podczas uczestnictwa w rehabilitacji zawodowej.

ZUS informuje, że zasiłek wyrównawczy przysługuje tylko ubezpieczonym pracownikom, którzy mają ograniczoną zdolność do pracy i doświadczają obniżenia wynagrodzenia z powodu udziału w programie rehabilitacji zawodowej mającym na celu dostosowanie lub szkolenie do konkretnej pracy.

Jeśli rehabilitacja jest konieczna z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, zasiłek wyrównawczy jest wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego; w innych przypadkach korzysta się z ubezpieczenia chorobowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]