Wielka wypłata od ZUS: Sprawdź, czy na Twoje konto wpłynęły pieniądze [18.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłacił przedsiębiorcom ponad 300 milionów złotych z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Fot. Kraków w Pigułce

W ubiegłym tygodniu wypłacono 60 milionów złotych, a dzisiaj przekazano kolejną transzę w wysokości 256 milionów złotych. Łączna kwota wypłat przekroczyła już 316 milionów złotych. ZUS przygotowuje się do wypłaty kolejnych transz.

Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska, poinformowała, że nadpłacone środki zostaną przekazane na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek najpóźniej do 3 sierpnia. ZUS stara się, aby środki te trafiły na konta przedsiębiorców jak najszybciej.

Zwrot nadpłaty przysługuje w przypadku, gdy roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazuje, że przedsiębiorca opłacił ją w wyższej kwocie niż ustalona. Termin składania wniosków o zwrot nadpłaty minął 5 czerwca. Wniosek był automatycznie tworzony i udostępniany na profilu płatnika w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeżeli płatnik składek nie złożył wniosku o zwrot nadpłaty do 5 czerwca 2023 r. i nie ma żadnych zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika składek najpóźniej do końca 2023 r.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]