Zaczęły się nowe kontrole. Kary do 10 tys. zł! Kontrolerzy już odwiedzają domy! [18.07.2023]

Wprowadzono nowe kontrole =pracowników wodociągów. Za naruszenia tych przepisów grożą kary finansowe sięgające nawet 10 tys. złotych.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości są zobowiązani do podłączenia ich do miejskiej sieci kanalizacyjnej, o ile jest ona dostępna. Jeśli nie ma takiej możliwości, konieczne jest zainstalowanie odpowiednich zbiorników na nieczystości, takich jak szamba. Jednocześnie należy podpisać umowę na regularny wywóz tych substancji. Brak takiej umowy może skutkować nałożeniem kary finansowej. To jednak nie jest jedyna sprawa, na którą należy zwrócić uwagę.

Właściciele są również odpowiedzialni za odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Innymi słowy, jeśli na nieruchomości zbierają się woda deszczowa za pomocą rynien, konieczne jest właściwe odprowadzenie jej. Istnieje kilka metod postępowania w takiej sytuacji. Coraz popularniejsze stają się przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki na deszczówkę. Ważne jest unikanie wprowadzania tych wód do miejskiej kanalizacji, ponieważ może to prowadzić do podtopień i innych problemów.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Za niezastosowanie się do tego przepisu grożą surowe kary finansowe, nawet do 10 tys. zł. Pracownicy kanalizacji przeprowadzają kontrolę i sprawdzają w jaki sposób wody opadowe są odprowadzane. Kontroli można spodziewać się w każdym czasie, szczególnie teraz, gdy opady i burze mogą być intensywne.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]