Możesz zapłacić nawet 10 tys. zł. Nie ma możliwości uniknięcia tej kontroli [19.07.2023]

Ruszyły zintensyfikowane kontrole wodno-kanalizacyjne. Za brak dokumentów lub uchybienia przewidziane sa kary nawet do 10 tys. zł

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Zgodnie z prawem, jeżeli nieruchomość jest zlokalizowana na terenie z dostępem do miejskiej sieci kanalizacyjnej, to podłączenie do niej jest obowiązkiem właściciela. Jeżeli jednak dostęp do kanalizacji nie jest możliwy, to na właścicielu spoczywa obowiązek utworzenia szamba i zawarcia umowy na odprowadzanie nieczystości. Nieposiadanie takiej umowy może prowadzić do nałożenia kary finansowej. Ale to nie koniec obowiązków.

Właściciel nieruchomości musi również odpowiednio zarządzać wodami opadowymi i roztopowymi. Oznacza to, że jeżeli nieruchomość zbiera wodę, na przykład za pomocą rynien, to musi ona być prawidłowo odprowadzana. Istnieje wiele metod na rozwiązanie tego problemu. Ppopularnymi są małe oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki na wodę deszczową. Nie wolno wprowadzać tych wód do kanalizacji, ponieważ może to prowadzić do różnych problemów, takich jak podtopienia.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Niedostosowanie się do tego artykułu może prowadzić do nałożenia surowych kar finansowych, aż do 10 tys. zł. Pracownicy zajmujący się kanalizacją przeprowadzają inspekcje, aby upewnić się, że wody opadowe są prawidłowo odprowadzane. Powinniśmy być przygotowani na takie kontrole w dowolnym momencie, zwłaszcza po intensywnych opadach i burzach.

Dodatkowo, inspektorzy mogą również sprawdzić, jak właściciel nieruchomości zarządza szambem, jeśli takie posiada. Jeżeli brak jest umowy z firmą odprowadzającą nieczystości, właściciel nieruchomości może zostać obciążony karą, nawet do 5 tys. zł.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]