Zwiększone świadczenie od lipca: Teraz przekracza 3100 zł co miesiąc! [19.07.2023]

W przypadku wyczerpania zasiłku chorobowego po zachorowaniu, istnieje możliwość złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, które od 1 lipca zostało podwyższone. Konieczne jest złożenie wniosku do ZUS.

Fot. Kraków w Pigułce

Pracownik otrzymuje świadczenie chorobowe od pracodawcy przez okres 33 dni, a następnie zasiłek chorobowy od ZUS przez 182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy lub ciąży u kobiety.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik potrzebuje dłuższego czasu na pełne wyzdrowienie. W takim przypadku ma możliwość ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne, które może pobierać przez kolejne 12 miesięcy.

Pierwsze trzy miesiące świadczenia wynoszą 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Następnie, przez kolejne 9 miesięcy, wynosi ono 75%. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, które otrzymują 100% świadczenia. Podstawa zasiłku nie może być niższa niż ustawowe wynagrodzenie po pomniejszeniu o około 13%. Obecnie minimalna podstawa wynosi 3011,52 zł, ale od lipca wzrośnie do 3106,44 zł.

Wniosek, wraz z formularzem ZNp-7 i dokumentacją lekarza orzecznika oraz wywiadem zawodowym z miejsca zatrudnienia, należy złożyć w placówce ZUS lub za pośrednictwem PUE ZUS. Należy pamiętać, że decyzja zostanie wydana w ciągu 60 dni, dlatego warto złożyć dokument przed zakończeniem zasiłku chorobowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]