Miesięczny dodatek finansowy: Dowiedz się, czy jesteś na liście beneficjentów [20.07.2023]

Dodatkowe środki dla rodzin z trzema lub więcej dziećmi. Dodatek do świadczenia rodzinne związany z wychowywaniem potomstwa w rodzinie z wieloma dziećmi wynosi 95,00 zł miesięcznie.

Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce

Świadczenie to przysługuje na rzecz trzeciego i każdego kolejnego dziecka spełniającego warunki do otrzymania zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej należy się matce lub ojcu, osobie faktycznie sprawującej opiekę nad dzieckiem (jeżeli złożyła ona wniosek do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) lub osobie będącej prawnym opiekunem dziecka.

Rodzina wielodzietna to rodzina posiadająca co najmniej troje dzieci. Definicja „rodziny wielodzietnej” może się różnić w zależności od kraju i systemu prawnego. Z reguły dla takich rodzin przygotowywane są dedykowane programy wsparcia i ulgi podatkowe, aby zrekompensować wyższe koszty związane z utrzymaniem większej liczby potomstwa.

W Polsce, ustawowo rodziny wielodzietne to te, które mają co najmniej trzy dzieci. Polski rząd, podobnie jak wiele innych administracji, proponuje różnorodne formy wsparcia dla tych rodzin, mające na celu pomoc w pokryciu większych wydatków związanych z wychowywaniem więcej dzieci.

Takie programy mogą obejmować zróżnicowane formy pomocy, takie jak zasiłki rodzinne, ulgi podatkowe, a także zniżki na różnorakie usługi publiczne. Na przykład, Karta Dużej Rodziny, dostępna dzięki inicjatywie polskiego rządu, umożliwia rodzinom z trzema lub więcej dziećmi korzystanie z wielu zniżek i ulg.

Należy jednak mieć na uwadze, że konkretne warunki programów wsparcia dla rodzin wielodzietnych mogą się różnić w zależności od obecnej polityki rządu i mogą ulegać zmianom w czasie.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]