Zabiorą seniorom dokumenty? Nowe plany Unii Europejskiej [20.07.2023]

Unia Europejska rozważa wprowadzenie nowych regulacji mających na celu zmniejszenie liczby incydentów drogowych z udziałem seniorów. Nowe regulacje zadziwiają niektórych, którzy uważają, że należy skupić się na innych grupach wiekowych.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

Policyjne dane pokazują, że kierowcy powyżej 60. roku życia powodują najmniej wypadków na drogach. Pomimo tego Unia Europejska skierowała swoje działania na tę grupę prowadzących. Statystyki pokazują, że odsetek osób odpowiedzialnych za wypadki w tej grupie wiekowej wynosi 3,49 na 10 tysięcy osób. Dla porównania wskaźnik dla grupy wiekowej 18-24 lata wynosi 13,77. Na podstawie tych danych decyzja Unii Europejskiej może wywołać zaskoczenie.

Plany Unii Europejskiej

Wspólnota zaproponowała rozwiązanie, które ma zminimalizować ryzyko wypadków w tej grupie wiekowej. Ma to być obowiązkowa wymiana prawa jazdy co pięć lat dla kierowców w wieku 70 lat i starszych. Po tym czasie, kierowcy będą musieli poddać się testom oceniającym ich zdolności do prowadzenia pojazdów. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do ich zdolności lub jeżeli odmówią poddania się testom, mogą stracić prawo jazdy. Unia Europejska nie precyzuje, jakie testy będą przeprowadzane, pozostawiając tę kwestię poszczególnym krajom członkowskim.

Reforma ma też wpłynąć również na innych kierowców. Prawo jazdy miałoby być ważne przez 15 lat, a dokument miałby być w formie cyfrowej w całej Unii Europejskiej, co ułatwiłoby jego wymianę.

Regulacje w innych krajach

W niektórych krajach Unii Europejskiej, takich jak Niemcy, Francja i Włochy, już obowiązują podobne regulacje.

  • Niemcy: W Niemczech kierowcy powyżej 70. roku życia muszą regularnie przechodzić badania medyczne i testy psychotechniczne co 3 lata,
  • Francja: We Francji, kierowcy powyżej 70. roku życia muszą co 2 lata przedstawiać zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich zdolność do prowadzenia pojazdów,
  • Włochy: Włochy wymagają od kierowców powyżej 80. roku życia co 2 lata badania medycznego i psychotechnicznego.

Obecne przepisy w Polsce

W Polsce obecnie kierowcy nie są zobowiązani do przechodzenia dodatkowych badań, bez względu na ich wiek. Prawo jazdy jest ważne bezterminowo i choć może być wymieniane, na przykład z powodu zmiany wzoru, uprawnienia do prowadzenia pojazdu nie mogą być odebrane. Wyjątkiem jest na przykład utrata uprawnień na skutek rażącego naruszenia przepisów czy przekroczenia punktów karnych.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]