Szokująca nowa ustawa: seniorzy muszą działać, aby nie stracić swoich dokumentów [22.07.2023]

Unia Europejska zamierza wdrożyć nowe ograniczenia, które mają na celu redukcję liczby wypadków drogowych wśród seniorów, co może oznaczać potencjalne pozbawienie ich uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Fot. Pixabay

Chociaż z raportów policyjnych wynika, że to kierowcy powyżej 60. roku życia są najmniej często sprawcami wypadków, niespodziewanie UE skierowała swoje działania właśnie na tę grupę.

Zgodnie z danymi, liczba osób odpowiedzialnych za wypadki w tej grupie wiekowej wynosi 3,49 na 10 tysięcy, podczas gdy wskaźnik dla osób w wieku 18-24 lata to 13,77. Opieranie decyzji Unii Europejskiej na tych statystykach może wywołać pewne zaskoczenie.

Planowane regulacje obejmują konieczność odnawiania prawa jazdy co 5 lat dla kierowców, którzy osiągnęli wiek 70 lat. Po tym czasie kierowcy będą musieli przejść odpowiednie testy, aby potwierdzić, że nadal są zdolni do prowadzenia pojazdów. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do ich zdolności, mogą stracić prawo jazdy. Unia Europejska nie określa konkretnej formy badania lub testów, pozostawiając tę decyzję w gestii poszczególnych krajów członkowskich.

Dodatkowo, reforma ta ma też wpływ na pozostałych kierowców. Czas ważności prawa jazdy miałby wynosić 15 lat, a cała Unia Europejska wprowadziłaby cyfrowe prawa jazdy, co ułatwiłoby proces odnawiania.

Podobne przepisy już istnieją w innych krajach

Ciekawe jest, że w kilku krajach Unii już obowiązują podobne przepisy:

Niemcy: Niemcy wymagają regularnych badań zdolności do prowadzenia pojazdów dla kierowców powyżej 70. roku życia. Badanie medyczne i test psychotechniczny muszą być przeprowadzane co 3 lata. Francja: We Francji również obowiązuje system badania zdolności dla seniorów za kierownicą. Kierowcy powyżej 70. roku życia muszą co 2 lata dostarczać zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich zdolność do prowadzenia pojazdu. Włochy: Włochy posiadają system badania zdolności dla starszych kierowców. Osoby powyżej 80. roku życia muszą co 2 lata poddawać się badaniu medycznemu i psychotechnicznemu.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]