Alarm! Ścisłe kontrole mieszkań rozpoczęte! Grzywna sięga nawet 10 000 zł! [22.07.2023]

Rozpoczęto audyt pracowników sieci wodociągowej. Za łamanie przepisów mogą być nałożone sankcje finansowe do 10 tys. zł.

Fot. Shutterstock / Kraków w Pigułce

W świetle bieżących regulacji, właściciel obiektu jest zobowiązany do podłączenia go do publicznej sieci kanalizacyjnej, jeśli taka istnieje. W sytuacji braku takiej infrastruktury, wymagane jest ustanowienie szamba oraz zawarcie umowy na usługę odbioru nieczystości. Niewywiązanie się z takiego obowiązku może skutkować wysoką grzywną. Ale to nie koniec obowiązków.

Właściciel nieruchomości musi również zapewnić prawidłowe zarządzanie wodami opadowymi i topniejącym śniegiem. Mówiąc prościej, jeżeli woda jest gromadzona na terenie nieruchomości, na przykład za pomocą rynien, musi być ona odpowiednio odprowadzana. Istnieje wiele metod na realizację tego zadania. Często wykorzystuje się do tego oczyszczalnie przydomowe lub zbiorniki na wodę deszczową. Tymczasem odprowadzanie wód do sieci kanalizacyjnej jest kategorycznie zakazane, jako że może to powodować zalania i różnego rodzaju komplikacje.

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) brzmi: „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Za niezastosowanie się do tego przepisu grożą surowe kary finansowe, nawet do 10 tys. zł. Pracownicy kanalizacji przeprowadzają kontrolę i sprawdzają w jaki sposób wody opadowe są odprowadzane. Kontroli można spodziewać się w każdym czasie, szczególnie teraz, gdy opady i burze mogą być intensywne.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]