ZUS zasilił konta o 3600 zł: Czy Twoje środki już dotarły? [22.07.2023]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął procedurę wypłaty świadczeń kompensacyjnych. Suma przekazana nauczycielom średnio wynosi 3600 zł, ale trzeba spełnić pewne konkretnie określone warunki, aby ją uzyskać.

Fot. Kraków w Pigułce

Te świadczenia kompensacyjne stanowią odpowiednik emerytur pomostowych, jednak skierowane są do pracowników branży edukacyjnej.

Aby zakwalifikować się do otrzymania takiego świadczenia, nauczyciel powinien posiadać 30-letni staż pracy, z tego co najmniej 20 lat powinien przepracować jako nauczyciel. Kolejnym wymogiem jest, że kobiety muszą mieć ukończone co najmniej 55 lat, a mężczyźni – 60 lat.

Jest także jeszcze jeden, istotny warunek. Zgodnie z danymi podanymi przez Interia, nauczyciele decydujący się na świadczenie kompensacyjne, nie będą mogli kontynuować pracy w przedszkolu, szkole lub ośrodku. Mają jednak możliwość podjęcia pracy w oddziale przygotowawczym dla uczniów z Ukrainy.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]