800 plus nie dla tych osób. To wyjątkowe przypadki [23.07.2023]

Niektóre osoby nie dostaną środków z programu 800 plus. Występują bowiem określone sytuacje, w których nie ma możliwości skorzystania ze świadczenia.

Fot. Kraków w Pigułce

Początkowo świadczenie to było przewidziane na drugie i kolejne dzieci, natomiast obecnie przyznaje się je na każde dziecko w rodzinie, nawet jeśli jest to jedno. Jednak istnieją okoliczności, które uniemożliwiają otrzymanie świadczenia. Jednym z przykładów jest moment, kiedy dziecko osiąga pełnoletniość. Jednak nawet w przypadku dziecka niepełnoletniego, świadczenie może być wstrzymane lub nie będzie przyznane w ogóle.

Te osoby nie dostaną 800 plus

Program 500 plus na przestrzeni lat przeszedł pewne modyfikacje. Zasady te obowiązywać będą także w programie 800 plus. Wiele osób jest zaskoczonych, że nie są im wypłacane świadczenia. Takie przypadki są wyjątkowe.

  • Przykładem może być sytuacja, w której dziecko niepełnoletnie samo zostaje rodzicem. Jeśli zdecyduje się na ubieganie się o świadczenie dla swojego dziecka, otrzyma je, ale jednocześnie straci świadczenie na siebie.
  • Innym przykładem jest sytuacja, w której dziecko trafia do domu dziecka, ośrodków wychowawczych czy domów opieki społecznej. Wtedy rodzic traci prawo do świadczenia, ponieważ prawo stanowi, że świadczenie przysługuje na dziecko, które musi być pod opieką rodziców, a nie innej instytucji.
  • Wśród osób, które nie mają prawa do 800 plus, są rodzice, którzy otrzymują zasiłek na dziecko za granicą. Jeśli przebywaliście za granicą lub planujecie tam pojechać i otrzymujecie tam świadczenia, automatycznie utracicie prawo do 800 plus w Polsce, gdyż nie można pobierać dwóch świadczeń na raz.
  • Ostatnia sytuacja dotyczy przeniesienia się rodziców z dzieckiem za granicę na stałe. Jako że warunkiem otrzymania świadczenia jest przebywanie w Polsce, wyjazd za granicę i faktyczne tam przebywanie oznacza zakończenie świadczenia, nawet jeżeli rodzice są nadal zameldowani w Polsce. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy jeden rodzic pracuje za granicą, a drugi z dzieckiem przebywa w Polsce. Wtedy jest możliwość otrzymania świadczenia, ale tylko w Polsce. Jeżeli dziecko otrzymuje też świadczenie w innym kraju, automatycznie traci prawo do pobierania 800 plus w Polsce.

Wprowadzenie alternatywnej formy wsparcia

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że ustawodawca, mając na uwadze autonomię rodziny, zdecydował, że ewentualne ingerowanie w funkcjonowanie konkretnej rodziny, może nastąpić tylko w ekstremalnych, kryzysowych sytuacjach.

W przypadku nieodpowiedniego wykorzystania świadczenia wychowawczego, organ wypłacający to świadczenie może zatem zdecydować o zamianie jego formy pieniężnej na pomoc materialną, tj. np. żywność, ubrania, lekarstwa itp., ale również na finansowanie usług, tj. np. kursy językowe, żłobek, przedszkole, basen, teatr, koszty internatu, wykupienie obiadów, czy czynszu itp.

Rafał Mundry, ekonomista, zwrócił się do ZUS z pytaniem, jak wiele razy zdarzyło się, że pieniądze ze świadczenia były marnotrawione, a co za tym idzie świadczenie zmieniało formę z pieniężnej na inną. Okazało się, że liczba takich przypadków jest niewielka. W okresie od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja bieżącego roku, odnotowano 65 rodzin, w których wystąpiła taka sytuacja.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]