Inspekcje na szeroką skalę w trosce o bezpieczeństwo ludzi i środowiska

Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła badania na terenie Wałbrzycha, gdzie skontrolowano 16 autobusów miejskich i podmiejskich. Alarmujące wyniki wykazały, że aż 7 z tych pojazdów miało tak poważne usterki, że zmuszono do konfiskaty dowodów rejestracyjnych. W dodatku, w 4 przypadkach wydano zakazy dalszej jazdy. Te odkrycia wzbudziły szczególne zaniepokojenie.

Fot. Kraków w Pigułce

Kontrole techniczne autobusów podmiejskich w Wałbrzychu zostały przeprowadzone przez inspektorów z Dolnego Śląska przy użyciu Mobilnych Jednostek Diagnostycznych. Te wzmożone działania zostały podjęte w odpowiedzi na obawy zgłoszone przez pasażerów dotyczące stanu technicznego niektórych pojazdów. Niestety, te obawy okazały się uzasadnione, co wykazała dokładna inspekcja.

Wśród 16 sprawdzonych autobusów, 7 miało defekty na tyle poważne, że konieczna była konfiskata dowodów rejestracyjnych. W 4 przypadkach stwierdzono problemy techniczne, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów lub środowiska. Inspektorzy użyli dwóch Mobilnych Jednostek Diagnostycznych, które umożliwiały wykonanie szeregu procedur, takich jak na stacji kontroli pojazdów.

Najpoważniejsze z wykrytych problemów to nadmiernie zużyte elementy układu zawieszenia, nierównomierna siła hamowania kół na tej samej osi, nieszczelności w układzie pneumatycznym (hamulcowym), wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmierne korozje oraz pęknięcia elementów podwozia i ramy.

Dodatkowo, inspektorzy zaobserwowali nieprawidłowości dotyczące oświetlenia zewnętrznego, oznakowania, liczby wyjść awaryjnych, mocowania foteli oraz niezgodnej liczby miejsc siedzących w stosunku do informacji w dowodach rejestracyjnych. Większość tych problemów dotyczyła autobusów obsługujących linie podmiejskie.

W związku z poważnymi zaniedbaniami w stanie technicznym autobusów, podjęto cztery postępowania administracyjne zgodnie z ustawą o transporcie drogowym przeciwko przewoźnikom, którzy mogą zostać ukarani grzywnami. Ponadto, dwa mandaty zostały nałożone na kierowców. Inspektorzy nie mieli zastrzeżeń co do uprawnień kierowców ani dokumentów transportowych. Wszyscy kierowcy, którzy byli poddani kontroli, okazali się trzeźwi.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]