Więcej pieniędzy na świadczenie od 1 lipca [23.07.2023]

Gdy skończy Ci się zasiłek chorobowy po zachorowaniu, masz możliwość złożenia wniosku o świadczenie rehabilitacyjne, które od 1 lipca zostało podwyższone. Aby ubiegać się o to świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS.

Fot. Kraków w Pigułce

Zgodnie z informacją, pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy od pracodawcy przez okres 33 dni. Następnie może ubiegać się o zasiłek chorobowy ZUS przez 182 dni lub 270 dni w przypadku gruźlicy lub kobiet w ciąży.

Czasami może zdarzyć się, że pracownik potrzebuje więcej czasu na pełne wyzdrowienie. W takim przypadku może składać wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Można je otrzymywać przez kolejne 12 miesięcy.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane w wysokości 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Następnie przez kolejne 9 miesięcy jest to 75%. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, które otrzymują 100% świadczenia. Minimalna podstawa zasiłku nie może być niższa niż kwota ustawowego wynagrodzenia pomniejszona o około 13%. Do lipca minimalna podstawa wynosi 3011,52 zł, ale od lipca wzrośnie i wyniesie 3106,44 zł.

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić druk ZNp-7 i dołączyć dokumentację lekarza orzecznika oraz wywiad zawodowy z miejsca zatrudnienia. Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS lub za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Warto pamiętać, że decyzja zostanie wydana w ciągu 60 dni, dlatego warto złożyć dokumenty przed zakończeniem zasiłku chorobowego.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]